Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel internetového obchodu PlayGoSmart.cz

Ochrana osobních údajů:
 • Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zároveň nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).
 • Vašich osobních údajů si vážíme, a proto k nim přistupujeme profesionálně a citlivě,
 • v žádném případě neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám (kromě rozsahu potřebného na doručení zboží),
 • osobní údaje jsou uložené v zabezpečené databázi s potřebou autorizovaného přístupu,
 • všichni pracovních Arašid spol. s. r. o., kteří přijdou do styku s Vašimi osobními údaji, byli náležitě poučeni o správném a citlivém zacházení s nimi,
 • získáváme od Vás pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme na zpracování Vaší objednávky,
 • pokud si nepřejete dostávat e-maily s našimi akcemi, stačí je vypnout v nastavení Vašeho konta, případně nás o této skutečnosti informujte e-mailem,
 • můžete nás kdykoliv požádat o smazání Vámi vloženého příspěvku nebo všech vložených příspěvků z Vašeho konta pomocí e-mailu,
 • můžete nás také kdykoliv požádat o smazání Vašeho konta a historie objednávek e-mailem, písemně či osobně.

1. Provozovatel internetového obchodu: PlayGoSmart.cz

Arašid spol. s r.o.
Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica
IČO: 36054241
DIČ DPH: SK2020095605

Provozovatel získává osobní údaje pomocí registračního formuláře umístěného na stránce www.PlayGoSmart.cz.

2. Zodpovědná osoba při ochraně osobních údajů dotknutých osob zpracovávaných u provozovatele:

Ing. Tomáš Dopirák, osobnyudaj.sk, s. r. o.
Tel.: +420 225 379 548
e-mail: obchod@supergamer.cz

Požádejte nás o informace k právům dotčených osob prostřednictvím našich zodpovědných osob.

3. Zprostředkovatel:

Kurýrní služba GLS:
General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava
Czech Republic
IČ: 26087961
DIČ: CZ26087961

Provozovatel poskytuje zprostředkovateli osobní údaje zákazníka v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt a dobírková suma.

3. Účel zpracování osobních údajů

 • vystavení daňového dokladu – faktury, ve smyslu zákona 222/2004 Z.z. O dani z přidané hodnoty, § 71. ods. 2. pism. b),
 • doručení zboží a identifikace zákazníka před odevzdáním předem zaplaceného zboží,
 • potvrzení objednávky, platby za zboží, dodání objednaného zboží – telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty,
 • evidence zákazníků na účely vedení jejich uživatelských účtů na stránce www.SuperGamer.cz,
 • evidence zákaznických objednávek pro řešení případných reklamací,
 • zasílání novinek (newsletterů) v internetovém obchodě www.SuperGamer.cz, pokud o tuto službu zákazník projeví zájem.

4. Seznam zpracovaných osobních údajů

 • fakturační údaje – jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, při registraci firem IČ a DIČ
 • údaje na doručení – jméno a příjmení, adresa doručení
 • kontaktní údaje:
  - telefonní číslo: pro potřeby potvrzení objednávky, komunikaci se zákazníkem a doručení zboží kurýrní službou
  - adresa elektronické pošty (e-mail): pro potřeby zaslání potvrzení objednávky a na další komunikaci se zákazníkem
 • údaje o Vašich objednávkách – pro potřeby jejich vyřízení a řešení případných reklamací.

5. Nutnost poskytnutí osobních údajů

Provozovatel získává pouze ty osobní údaje, které jsou nevyhnutné na splnění závazků, které od něho zákazník objednáním zboží očekává. Bez těchto údajů nebude možné zpracovat přijatou objednávku. Z tohoto důvodu je zákazník povinný vyplnit všechny požadované údaje při realizování objednávky.

6. Třetí strany, kterým budou údaje poskytnuté

Osobní údaje neposkytujeme jiným společnostem spravujícím databáze osobních údajů, ani jiným třetím stranám, kromě rozsahu potřebního na samotné doručení zboží kurýrní služby.

7. Zveřejnění údajů

Naše společnost získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

8. Práva a povinnosti dotyčné osoby

 • zákazník společnosti Arašid, spol. s. r. o. – dotyčná osoba ve smyslu zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. O ochraně osobních údajů a změně a doplnění některých zákonů (dále pouze „dotyčná osoba“), je povinný uvést při registraci zákaznického konta do internetového obchodu pouze úplné a pravdivé údaje,
 • dotyčná osoba se zavazuje, že v případě změny své osobní údaje zaktualizuje a to nejpozději před zrealizováním první objednávky následující po vzniku změny,
 • dotyčná osoba se zavazuje, že pokud poskytne osobní údaje třetí osoby jako údaje pro doručení (jméno, příjmení, telefonní kontakt), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je obeznámená s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedené na této stránce,
 • dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti, e-mailem či osobní návštěvou v sídle společnosti od provozovatele vyžadovat:
  - informace o stavu zpracování svých osobních údajů,
  - informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje
  - odpis jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  - opravu jejích nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  - likvidaci jejích osobních údajů; vymazat je přitom možné pouze konto a historii objednávek v internetovém obchodě; v případě už existující a zpracované objednávky musí být osobní údaje archivované v účtovním systému společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy
  - úpravu osobních údajů může dotyčná osoba realizovat vlastnoručně v položce „moje konto“, po přihlášení na stránce
  - všechny oprávněné požadavky dotyčné osoby budou splněny a dotyčná osoba bude o tom informována do 30 dní od jejich přijetí
 • dotyčná osoba může uplatnit svoje práva vyplývající ze zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. O ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, a to: e-mailem, písemně nebo osobně na adrese sídla společnosti.

9. Cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies. Cookies jsou textové soubory, které se stáhnou do koncového zařízení při návštěvě webové stránky. Umožňují zaznamenávat informace o každé návštěvě stránky zákazníkem a o základním nastavení jeho internetového prohlížeče. Cookies ulehčují prohledávání webu, nákupní proces a pomáhají přizpůsobit naši nabídku potřebám zákazníků. Soubory cookies využíváme v souladu s příslušnými právními předpisy a etickými standardy k ochraně Vašich údajů, bezpečnosti webu, marketingovým aktivitám a správnému nastavení a koordinaci procesů. V každém internetovém prohlížeči je možné si nastavit či upravit používání souborů cookies.

V Banské Bystrici dne 27.09.2017