Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel internetového obchodu PlayGoSmart.cz

Ochrana osobních údajů:
 • Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zároveň nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).
 • Vašich osobních údajů si vážíme, a proto k nim přistupujeme profesionálně a citlivě,
 • v žádném případě neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám (kromě rozsahu potřebného na doručení zboží),
 • osobní údaje jsou uložené v zabezpečené databázi s potřebou autorizovaného přístupu,
 • všichni pracovních Arašid spol. s. r. o., kteří přijdou do styku s Vašimi osobními údaji, byli náležitě poučeni o správném a citlivém zacházení s nimi,
 • získáváme od Vás pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme na zpracování Vaší objednávky,
 • pokud si nepřejete dostávat e-maily s našimi akcemi, stačí je vypnout v nastavení Vašeho konta, případně nás o této skutečnosti informujte e-mailem,
 • můžete nás kdykoliv požádat o smazání Vámi vloženého příspěvku nebo všech vložených příspěvků z Vašeho konta pomocí e-mailu,
 • můžete nás také kdykoliv požádat o smazání Vašeho konta a historie objednávek e-mailem, písemně či osobně.

1. Provozovatel internetového obchodu: PlayGoSmart.cz

Arašid spol. s r.o.
Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica
IČO: 36054241
DIČ DPH: SK2020095605

Provozovatel získává osobní údaje pomocí registračního formuláře umístěného na stránce www.PlayGoSmart.cz.

2. Zodpovědná osoba při ochraně osobních údajů dotknutých osob zpracovávaných u provozovatele:

Ing. Tomáš Dopirák, osobnyudaj.sk, s. r. o.
Tel.: +420 225 379 548
e-mail: obchod@supergamer.cz

Požádejte nás o informace k právům dotčených osob prostřednictvím našich zodpovědných osob.

3. Zprostředkovatel:

Kurýrní služba GLS:
General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava
Czech Republic
IČ: 26087961
DIČ: CZ26087961

Provozovatel poskytuje zprostředkovateli osobní údaje zákazníka v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt a dobírková suma.

3. Účel zpracování osobních údajů

 • vystavení daňového dokladu – faktury, ve smyslu zákona 222/2004 Z.z. O dani z přidané hodnoty, § 71. ods. 2. pism. b),
 • doručení zboží a identifikace zákazníka před odevzdáním předem zaplaceného zboží,
 • potvrzení objednávky, platby za zboží, dodání objednaného zboží – telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty,
 • evidence zákazníků na účely vedení jejich uživatelských účtů na stránce www.SuperGamer.cz,
 • evidence zákaznických objednávek pro řešení případných reklamací,
 • zasílání novinek (newsletterů) v internetovém obchodě www.SuperGamer.cz, pokud o tuto službu zákazník projeví zájem.

4. Seznam zpracovaných osobních údajů

 • fakturační údaje – jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, při registraci firem IČ a DIČ
 • údaje na doručení – jméno a příjmení, adresa doručení
 • kontaktní údaje:
  - telefonní číslo: pro potřeby potvrzení objednávky, komunikaci se zákazníkem a doručení zboží kurýrní službou
  - adresa elektronické pošty (e-mail): pro potřeby zaslání potvrzení objednávky a na další komunikaci se zákazníkem
 • údaje o Vašich objednávkách – pro potřeby jejich vyřízení a řešení případných reklamací.

5. Nutnost poskytnutí osobních údajů

Provozovatel získává pouze ty osobní údaje, které jsou nevyhnutné na splnění závazků, které od něho zákazník objednáním zboží očekává. Bez těchto údajů nebude možné zpracovat přijatou objednávku. Z tohoto důvodu je zákazník povinný vyplnit všechny požadované údaje při realizování objednávky.

6. Třetí strany, kterým budou údaje poskytnuté

Osobní údaje neposkytujeme jiným společnostem spravujícím databáze osobních údajů, ani jiným třetím stranám, kromě rozsahu potřebního na samotné doručení zboží kurýrní služby.

7. Zveřejnění údajů

Naše společnost získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

8. Práva a povinnosti dotyčné osoby

 • zákazník společnosti Arašid, spol. s. r. o. – dotyčná osoba ve smyslu zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. O ochraně osobních údajů a změně a doplnění některých zákonů (dále pouze „dotyčná osoba“), je povinný uvést při registraci zákaznického konta do internetového obchodu pouze úplné a pravdivé údaje,
 • dotyčná osoba se zavazuje, že v případě změny své osobní údaje zaktualizuje a to nejpozději před zrealizováním první objednávky následující po vzniku změny,
 • dotyčná osoba se zavazuje, že pokud poskytne osobní údaje třetí osoby jako údaje pro doručení (jméno, příjmení, telefonní kontakt), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je obeznámená s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedené na této stránce,
 • dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti, e-mailem či osobní návštěvou v sídle společnosti od provozovatele vyžadovat:
  - informace o stavu zpracování svých osobních údajů,
  - informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje
  - odpis jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  - opravu jejích nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  - likvidaci jejích osobních údajů; vymazat je přitom možné pouze konto a historii objednávek v internetovém obchodě; v případě už existující a zpracované objednávky musí být osobní údaje archivované v účtovním systému společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy
  - úpravu osobních údajů může dotyčná osoba realizovat vlastnoručně v položce „moje konto“, po přihlášení na stránce
  - všechny oprávněné požadavky dotyčné osoby budou splněny a dotyčná osoba bude o tom informována do 30 dní od jejich přijetí
 • dotyčná osoba může uplatnit svoje práva vyplývající ze zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. O ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, a to: e-mailem, písemně nebo osobně na adrese sídla společnosti.

9. Cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila.

Ke zpracování souborů cookies se vždy vyžaduje Váš předchozí souhlas, přičemž tento souhlas má náležitosti souhlasu podle GDPR. Jedinou výjimkou, kdy Váš souhlas nepotřebujeme je v případě zpracovávání tzn. funkčních souborů cookies (nebo technických souborů cookies), které jsou nezbytné pro správné fungování samotné webové stránky. Souhlas se zpracováním souborů cookies archivujeme. Samozřejmě, jak dotyčná osoba máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat.

Soubory cookie lze rozdělit na několik kategorií - potřebné, preference, statistiky, marketing. Souhlas můžete udělit individuálně pro jednotlivé kategorie kromě kategorie "potřebné"- tyto jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky. Seznam aktuálně používaných souborů cookie a jejich podrobný popis naleznete ve svém uživatelském účtu v sekci "Cookies"

Jako většina internetových stránek používáme cookies k více účelům, abychom zlepšili využití naší internetové stránky z vaší strany, za předpokladu, že jste udělili váš souhlas v této souvislosti (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Za tímto účelem používáme Google Analytics, internetovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (“Google”). Google Analytics využívá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají na váš počítač a umožňují analýzu používání této internetové stránky. Zpravidla se přenášejí informace vytvořené soubory cookies ohledně vašeho využívání této webstránky do serveru v USA, který provozuje společnost Google a ukládají se tam. Google disponuje certifikátem štítu ochrany osobních údajů; v rámci jeho rozsahu byla potvrzena adekvátní úroveň ochrany osobních údajů Evropskou komisí pro USA. Detailní informace v této souvislosti jsou k dispozici přes následující odkaz:
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs

Pomocí nástroje Google Analytics se budou sbírat následující informace: zdroj (země a město), jazyk, operační systém, zařízení (PC, tablet PC nebo chytrý telefon), prohlížeč a všechny použité doplňky, rozlišení obrazovky (na mobilním zařízení), zdroj návštěvy ( Facebook, vyhledávač nebo internetová stránka s odkazem), které soubory byly staženy, která videa si uživatel prohlížel, zda klikl na nějaké banery, kam návštěvník stránky šel, podstránky navštívené na této internetové stránce, doba trvání návštěvy této internetové stránky.

Navíc se zachytí vaše IP adresa, ale okamžitě se vytvoří pseudonym tím, že se vymaže posledních 8 bitů. V důsledku toho bude možné pouze přibližné určení místa. Nevytvoří se žádné spojení mezi IP adresou odeslanou vaším prohlížečem v rámci Google Analytics a jakýchkoli údajů společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit pomocí příslušného nastavení ve vašem prohlížeči; avšak berte prosím v úvahu, že v takovém případě zřejmě nebudete moci využít všech funkcí této internetové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google, aby sbírala a zpracovávala údaje související s vaším používáním této internetové stránky a generované soubory cookies tak, že jednoduše stáhnete a nainstalujete následující zásuvný modul kliknutím na následující odkaz v anglickém jazyce:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

V Banské Bystrici dne 27.09.2017